Najbolji način da naše učenike motivišemo da rade na sebi i da stiču nova znanja, je da vodimo primerom.

Profesori su učestvovali na webinaru koji su organizovali Vulkan znanja i “Centar za medijaciju , detekciju laganja i neverbalnu komunikaciju” iz Beograda.

Efikasna i profesionalna komunikacija između nastavnika i učenika predstavlja mnogo više od pukog međusobnog razgovora. Ona uključuje: konstantno razvijanje poverenja, posebne veštine slušanja i konverzacije, davanje pravovremenih, konstruktivnih povratnih informacija, svesnost o sopstvenom neverbalnom izražavanju, dobro uspostavljene i iskomunicirane uloge i granice u datom odnosu.

Po završetku seminara naši profesori su se osposobili za samostalnu primenu medijacije kao poverljivog i neutralnog načina za rešavanje sukoba, kao i da na pravilan način reaguju u konfliktnim situacijama. Nastavnik će u buduće umeti efikasnije da reše sukob sa učenikom, putem dogovra da reši konflikt, čega će rezultat biti međusobno uvažavanje.