fbpx
O Nama
Home

O nama

Srednja škola MC Vision Academy je pouzdana i perspektivna obrazovna ustanova.

Pružamo ekspertska znanja svojim učenicima i podstičemo njihov lični razvoj u različitim sferama njihovih interesovanja.

Škola je akreditovana od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Za realizaciju nastave i prenošenje savremenih i kvalitetnih znanja zaduženi su profesori bogatog akademskog i praktičnog iskustva.

Raspolažemo sa blizu 550 m2 savremeno opremljenog prostora koji pored učionica, obuhvata i računarski kabinet, kao i amfiteatar.

Svako ko prestane učiti je star, bilo da ima dvadeset ili osamdeset godina. – Henri Ford

01. Kvalitet

Profesori bogatog akademskog i praktičnog iskustva kroz interaktivnu komunikaciju sa učenicima nastoje da kod njih razviju kritički stav, inicijativnost i komunikativnost, kao i da im prenesu druge veštine koje će im biti od koristi prilikom nastavka obrazovanja ili započinjanja karijere.

02. Praktična nastava

Praktična nastava je organizovana za sve učenike, a za sportsko rekreativne akrivnosti učenicima je na raspolaganju Sportsko rekreativni centar „MAR.UK“ sa terenima za fudbal, odbojku i košarku, kao i savremeno opremljenom teretanom.
Za učenike medicinskih obrazovnih profila, praktična nastava (klinička praksa) organizovana je u saradnji sa zdravstenim ustanovama na području Novog Sada i okoline.

03. Mentorski rad

Učenicima je na raspolaganju i opcija mentorskog rada sa profesorima, kao i tutorskog rada sa najboljim studentima Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.
Učenicima medicinskih obrazovnih profila na raspolaganju je opcija mentorskog rada sa nastavnicima ili saradnicima – zdravstvenim radnicima koji im pomažu u savladavanju stručne (kliničke) prakse.

04. Akreditacija

Akreditacija predstavlja verifikaciju da Srednja škola MC Vision Academy ispunjava sve uslove za efikasno sprovođenje nastave pedagoški rad sa srednjoškolcima, a u cilju obezbeđenja njihovog uspeha kako u budućoj karijeri tako i u nastavku obrazovanja.

FIMEK
Privredna Akademija
Pravni Fakultet