Da, škola je akreditovana rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice rešenjem br. 128-022-410/2016-01 od dana 24.8.2016. godine.

Srednja škola MC Vision Academy nalazi se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne manjine- nacionalne zajednice, na spisku privatnih srednjih škola na teritoriji AP Vojvodine pod rednim brojem 20 – link.

Opšte mišljenje je da su državne škole ,,besplatne”. Iako nema školarine kao oblika plaćanja, roditelji su vrlo često izloženi troškovima koji, kada se saberu, predstavljaju ozbiljan teret za kućni budžet. Najviše novca ide za privatne časove, dodatne pripreme, školski pribor, sveske, knjige, nastavni materijal, izlete, osiguranje itd.

U srednjoj školi MC Vision Academy, svi ovi troškovi su uračunati u cenu školarine, a za đake sa najboljim uspehom, takmičare, sportiste kao i u periodu predupisa odobren je popust na školarinu.

Zato, smatramo da razlika u ceni između državne i privatne škole nije uopšte onolika kolika se na prvi pogled čini, a prednosti privatne škole višestruko prevazilaze uslove koje imaju u državnoj školi.

Za upis u prvu godinu srednje škole MC Vision Academy potrebna je sledeća dokumentacija,  koja se nalazi na sledećem linku. –  Link

Za upis u drugu godinu, osim gore navedenih dokumenata, potrebno je i svedočanstvo o završenoj prvoj godini srednje škole.

Za upis u privatnu školu, prijemni ispit nije potreban, a ocene iz osnovne škole često nisu merilo znanja. Za upis u školu, potrebna je spremnost đaka za napredak i usvajanje gradiva,  i uzajamna sardanja učenika i roditelja sa celokupnim timom škole.

Smerove u okviru naše škole možete završiti vanredno, kao i putem prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Jedna od opcija sticanja željenog zvanja jeste vanredno srednje obrazovanje, isključivo za osobe starije od 17 godina, sa završenom osnovnom školom.

Dokvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil, u dužem trajanju bez obzira na područje rada. U okviru naše škole, putem dokvalifikacije i polaganjem ispita možete steći diplomu IV stepena nekog od obrazovinih profila. Uslov za upis dokvalifikacije jeste završen III stepen bilo kog obrazovnog profila.

Prekvalifikacija predstavlja obrazovanje za drugi obrazovni profil u istom trajanju. Uslov za upis prekvalifikacije jeste završena stručna škola u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju ili Gimnazija.

U okviru naše škole, ispiti za vanredne učenike, organizuju se krajem svakog meseca, osim u julu, dok se u skladu sa zakonom maturski ispit može polagati u januarskom, junskom i avgustovskom roku.

Svi obrazvni profili u srednjoj školi MC Vision Academy akreditovani su od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, te sa diplomom koju učenik stekne, nakon uspešno završenog obrazovanja mogu upisati fakultet, pod istim uslovima kao i da je završio srednju školu čiji je osnivač Republika Srbija. Fakulteti, kao i druge visoko-obrazovne ustanove, u skladu sa zakonom, jednako tretiraju diplome naše srednje škole kao i državnih srednjih škola.

Mi  se razlikujemo od drugih državnih i privatnih srednjih škola, jer smo mi deo zaokruženog obrazovnog sistema, Univerziteta Privredna akademija, koji postoji već 20 godina. Način obrazovanja naših učenika omogućava svojim metodama bezbolniji upis i prelazak na akademske studije fakulteta Univerziteta Privredna akademija.  (link).

Proceduru upisa možete detaljno pogledati na našoj stranici Online upis. – Link

Da, naša škola smatra da je praksa veoma bitan aspekt školovanja, te kroz istu učenike priprema za buduća zanimanja. Od samog početka školovanja,  učenici odlaze u naše partnerske firme na praktičnu nastavu.

Naša škola poseban značaj daje sigurnsti dece kada su školi. Sama škola, učionice, školsko dvorište i prilaz školi su pod video nadzorom, kapija školskog dvorišta ima interfon sa kamerom, i otvara je dežurni profesor.

Takođe, svi učenici naše srednje škole, životno su osigurani od nezgode u Uniqa osiguranju, a troškovi premije osiguranja uključeni su u školarinu.