fbpx

Službenik u bankarstvu i osiguranju

Opis programa

Obrazovni profil Službenik u bankarstvu i osiguranju  priprema učeninke za obavljanje svih poslova u bankama, kao i u osiguravajućim preduzećima. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenlјivim zahtevima tržišta rada u cilju unapređenja zapošlјavanja stvorilo je potrebu za kreiranjem ovakvog obrazovnog profila gde će učenici imati mogućnosti da primene teorijska znanja u praktičnom kontekstu i da koriste informacionu tehnologiju u prikuplјanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu.

Kroz interaktivni pristup nastavno osoblje Srednje škole MC Vision Academy, koje čine eminentni stručnjaci sa bogatim akademskim i praktičnim iskustvom, kao i renomirani profesori Univerzieta Privredna akademija.

Naš profesorski tim nastojeće da kod učenika stvore pozitivan stav prema učenju i ulaganju u sopstveni razvoj. Po završetku obrzovnog profila  Službenik u bankarstvu i osiguranju  učenici će biti osposobljeni za nastavak obrazovanja kako na državnim, tako i na privatnim fakultetima, kao i  za obavljanje poslova sa gotovinom po dinarskim računima pravnih i fizičkih lica, poslove vezane za kredite stanovništva i pravnih lica, devizne poslove, prodaju i preuzimanje rizika različitih vrsta osiguranja, kao i za obradu zahteva po polisama.

Mogućnosti

Smer Službenik u bankarstvu i osiguranju mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Za učenike Srednje škole MC Vision Academy obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Službenik u bankarstvu i osiguranju u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nose studije, ali i započinjanje karijere.