Vannastavni kadar

Silvija Levatić-Cukić

Direktor

Biografija: Link

Kontakt: silvija@srednjaskolamcvision.edu.rs

Jasna Pavić

Sekretar škole

Biografija: Link

Kontakt: jsnmilenkovic@gmail.com

Mirjana Đukić

Psiholog

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com