fbpx

Učešće na seminaru

U organizaciji Edit centra iz Novog Sada, u sklopu projekta ’’Evropa za destigmatizaciju Roma’’ koji se finansira kroz Program ’’Evropa za građane’’  u Krajišniku održan je  stručni seminar na temu ’’Uloga interkulturnog učenja u procesu inkluzije Roma’’. Seminar je organizovan sa ciljem da se unaprede znanja i veštine prosvetnih radnika i stručnih saradnika neophodne za sprovođenje inkluzivnog obrazovanja.

 

Predavači Jovana Škorić, docent na odseku za socijalni rad Filozofskog fakulteta i Aleksandra Aleksandrić, master primenjenog pozorišta, učesnike su kroz interaktivno predavanje upoznale sa rezultatima svojih završnih istraživanja, metodologijom i teorijskim okvirima na kojima počivaju, a koji se zasnivaju na pretpostavkama tolerancije, međusobnog poštovanja i uvažavanja različitosti, nediskriminaciji, odnosno jednom rečju, interkulturalnosti. Pri tome su demonstrirale različite tehnike primenjenog pozorišta, kao što su vođena imaginacija, vruća stolica, igranje uloga i druge slične korisne tehnike koje se mogu primeniti u učionici.

 

Članice stručne službe naše škole, Slađana Vuković, pedagog i Tea Teofanovska, psiholog, učestvovale su ispred Srednje škole ’’MC VisionAcademy’’. Sa seminara su se vratile pune lepih utisaka i novih saznanja koja su rado podelile sa kolegama.U budućnosti planiraju da zajedno sa ostatkom školskog kolektiva primene naučeno i u radu sa našim učenicima kako bi se nastavilo sa razvojem humanih vrednosti kroz vaspitno-obrazovni rad sa njima.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *