fbpx

Učešće na projektu ,,Ljubav je poštovanje – škola partnerskih odnosa”

U okviru projekta ’’Ljubav je poštovanje – Škola partnerskih odnosa’’ SOS Ženskog Centra, naši učenici su učestvovali u interaktivnim radionicama pod nazivom ’’Kako (može da) izgleda ljubav?’’ koje su osmišljene u cilju prevencije parterskog nasilja među mladima.

Siguran prostor koji je facilitatorka SOS Ženskog Centra kreirala sa učenicima, poslužio je kao mesto za razmenu mišljenja o tome šta nije okej u partnerskim odnosima, a odnosi se na kontrolisanje, ignorisanje, nedostatak slobode, izolaciju, nedostatak podrške, omalovažavanje. Tokom radionice je posebno istaknuta nulta tolerancija na nasilje bilo koje vrste u partnerskim odnosima. Učenici su podelili iskustva pružanja podrške osobi koja je u nasilnom odnosu i dobili informacije na koji način da kontaktiraju savetnice SOS Centra (link ka sos https://sosns.rs/ ). U cilju izgradnje kulture nenasilja među mladima, učenici su diskutovali o načinima konstruktivnog rešavanja konflikata u partnerskim odnosima, kako se zauzeti za sebe i iskomunicirati lične granice sa drugima na asertivan način.