fbpx

Poslovni administrator

Opis programa

Obrazovni profil Poslovni administrator pogodan je za učenike koji žele da svoju karijeru grade u oblasti administracije. Kroz školovanje za profesiju poslovnog administratora, učenici stiču kvalitetna i sveobuhvatna znanja iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta, poznavanja tehnika i metoda administrativnog praćenja poslovnih funkcija, kao i svih oblika komunikacije i korespodencije. Takođe, učenici stiču i opšta znanja koja se tiču poznavanja stranih jezika, rada na računaru, poslovnog bontona.

 

Budući poslovni administratori Srednje škole MC Vision znanje će sticati od eminentnih stručnjaka sa bogatim iskustvom, kao i od renomiranih profesora Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Na ovaj način, poslovni administratori, kao najvažniji resurs svake kompanije, biće potpuno spremni da efikasno odgovore na sve zadatke i probleme sa kojima će se susresti na putu razvoja svoje karijere.

Mogućnosti

Smer Poslovni administrator mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne, tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Poslovni administrator u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nosi nastavak obrazovanja na odabranom fakultetu, kao i građenje karijere  u oblasti administrativno-pravnih poslova.