Poslovni administrator

Opis programa

Obrazovni profil Poslovni administrator pogodan je za učenike koji žele da svoju karijeru grade u oblasti administracije. Kroz školovanje za profesiju poslovnog administratora, učenici stiču kvalitetna i sveobuhvatna znanja iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta, poznavanja tehnika i metoda administrativnog praćenja poslovnih funkcija, kao i svih oblika komunikacije i korespodencije. Takođe, učenici stiču i opšta znanja koja se tiču poznavanja stranih jezika, rada na računaru, poslovnog bontona.

Budući poslovni administratori Srednje škole MC Vision Academy znanje će sticati od eminentnih stručnjaka sa bogatim iskustvom, kao i od renomiranih profesora Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Na ovaj način, poslovni administratori, kao najvažniji resurs svake kompanije, biće potpuno spremni da efikasno odgovore na sve zadatke i probleme sa kojima će se susresti na putu razvoja svoje karijere.

Mogućnosti

Smer Poslovni administrator mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne, tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision Academy obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Poslovni administrator u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nosi nastavak obrazovanja na odabranom fakultetu, kao i građenje karijere  u oblasti administrativno-pravnih poslova.

 

Nastavni plan i program možete pronaći ovde.

Nastavni plan (fond časova) možete pronaći ovde.