fbpx

Nastavni kadar

24

Marko Suharevski

Profesor srpskog jezika i književnosti

Biografija: Link

Kontakt:

marko.suharevski@srednjaskolamcvision.edu.rs

2

Jelena Bojanić

Profesor geografije

Biografija: Link

Kontakt:

jelena.bojanic@srednjaskolamcvision.edu.rs

12

Sanja Anđeljković

Profesor francuskog i latinskog jezika

Bigorafija: Link

Kontakt:

sanja.andjelkovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Sanja Miladinović

Profesor hemije

Biografija: Link

Kontakt:

sanja.miladinovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

17

Miroslav Filipović

Profesor istorije

Biografija: Link

Kontakt:

miroslav.filipovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Izabela stosic

Izabela Stošić

Profesor nemačkog jezika

Biografija: Link

Kontakt:

izabela.stosic@srednjaskolamcvision.edu.rs

4

Marina Aleksić

Profesor muzičke kulture

Biografija: Link

Kontakt:

marina.aleksic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Emil Ruppa

Profesor Biologije

Biografija: Link

Kontakt:

emil.ruppa@srednjaskolamcvision.edu.rs		
Gordana Lackovic

Gordana Lasković

Profesor srpskog jezika i književnosti

Biografija: Link

Kontakt:

gordana.laskovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

10

Milijana Savurdić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

milijana.savurdic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Elena Arsin

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

elena.arsin@srednjaskolamcvision.edu.rs		
15

Danica Galjak

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

danica.galjak@srednjaskolamcvision.edu.rs

Dražen Vukobratović

Profesor filozofije i sociologije

Biografija: Link

Kontakt:

drazen.vukobraovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Tea Teofanovska

Profesor psihologije

Biografija: Link

Kontakt:

psiholog@srednjaskolamcvision.edu.rs

13

Zlatica Ugljanin Jeremić

Profesor engleskog jezika

Biografija: Link

Kontakt:

zlatica.ugljanin.jeremic@srednjaskolamcvision.edu.rs

16

Uroš Zavarko

Profesor kuvarstva sa praktičnom nastavom

Biografija: Link

Kontakt:

uros.zavarko@srednjaskolamcvision.edu.rs

14

Bojana Šukara

Profesor osnova turizma i ugostiteljstva

Biografija: Link

Kontakt:

bojana.sukara@srednjaskolamcvision.edu.rs

Žužana Talos - Kosanić

Profesor likovne kulture

Biografija: Link

Kontakt:

zuzana.talos.kosancic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Bojan Kovačević

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

bojan.kovacevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Rastko Milivojević

Profesor verske nastave

Biografija: Link

Kontakt:

rastko.milivojevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Danijela Bubanja

Profesor računarstva i informatike

Biografija: Link

Kontakt:

danijel.bubonja@srednjaskolamcvision.edu.rs

Dostan Arpad

Profesor fizike

Biografija: Link

Kontakt: dostan.arpad@srednjaskolamcvision.edu.rs

Jovana Gardašević

Profesor javnih finansija

Biografija: Link

Kontakt:

jovana.gardasevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Anja Koprivica

Profesor pravne grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

anja.koprivica@srednjaskolamcvision.edu.rs

Alenka Sančanin

Profesor sociologije

Biografija: Link

Kontakt:

alenka.sancanin@srednjaskolamcvision.edu.rs

Snežana Lukić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

snezana.lukic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Nevena Korać

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

nevena.korac@srednjaskolamcvision.edu.rs

Vesna Imbronjev

Profesor prve pomoći i zdravstvene nege

Biografija: Link

Kontakt:

vesna.imbronjev@srednjaskolamcvision.edu.rs

Aneta Raičević

Profesor medicinske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

aneta.raicevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Mirela Buculjević

Profesor medicinske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

mirela.buculjevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Nemanja Vasić

Profesor fizičkog vaspitanja

Biografija: Link

Kontakt:

nemanja.vasic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Milica Vasić

Profesor pravne grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

milica.vasic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Tamara Čičovački

Profesor pravne grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

tamara.cicovacki@srednjaskolamcvision.edu.rs