Nastavni kadar

 

MARKO SUHAREVSKI

Profesor srpskog jezika i književnosti

Biografija: Link

Kontakt: silvija@srednjaskolamcvision.edu.rs

 

ANITA GRKOVIĆ

Profesor državnog uređenja

Biografija: Link

Kontakt: anitagrkovic15@gmail.com

 

ANA MILENKOVIĆ

Nastavnik engleskog jezika

Bigorafija: Link

Kontakt: ana.milenkovic@fimek.edu.rs

Jelena Bošković

Profesor hemije

Biografija: Link

Kontakt: jboskovic@fimek.edu.rs

Danijela Kovačević

Profesor Istorije

Biografija: Link

Kontakt: danijela.kovacevic@pravni-fakultet.info

Dragan Ivanišević

Profesor poslovne i službene korespodencije

Biografija: Link

Kontakt: dragan.ivanisevic@fimek.edu.rs

 

Marina Aleksić

Profesor muzičke kulture

Biografija: Link

Kontakt: marinaaleksic@yahoo.com

 

Emil Ruppa

Profesor Biologije

Biografija: Link

Kontakt: ruppaemil@gmail.com		

 

Milana Katanić

Profesor fizičkog vaspitanja

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com

Jelena Trifunović

Profesor osnova prava

Biografija: Link

Kontakt: jelena.t1301@gmail.com

Aleksandra Tešić

Profesor računovodstva

Biografija: Link

Kontakt: a.tesic@fimek.edu.rs

Dragan Ilić

Profesor poslovne ekonomije

Biografija: Link

Kontakt: dragan.ilic@fimek.edu.rs

Jelena Vapa Tankosić

Profesor finansijskog poslovanja

Biografija: Link

Kontakt: jvapa@fimek.edu.rs

Maja Kovačević

Profesor osnova prava

Biografija: Link

Kontakt: m.kovacevic@fimek.edu.rs

Teodor Tul

Profesor računarstva i informatike

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com

Dostan Arpad

Profesor fizike

Biografija: Link

Kontakt: dostanrules@gmail.com

Ljubiša Novaković

Profesor geografije

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com

Lazar Ožegović

Profesor finansijskog poslovanja

Biografija: Link

Kontakt: lazar.ozegovic@fimek.edu.rs

Sanja Anđelković

Profesor francuskog i latinskog jezika

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com

Žužana Talos - Kosančić

Profesor likovne kulture

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com