fbpx

Nastavni kadar

24

Marko Suharevski

Profesor srpskog jezika i književnosti

Biografija: Link

Kontakt:

marko.suharevski@srednjaskolamcvision.edu.rs

2

Jelena Bojanić

Profesor geografije

Biografija: Link

Kontakt:

jelena.bojanic@srednjaskolamcvision.edu.rs

12

Sanja Anđeljković

Profesor francuskog i latinskog jezika

Bigorafija: Link

Kontakt:

sanja.andjelkovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Sanja Miladinović

Profesor hemije

Biografija: Link

Kontakt:

sanja.miladinovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

17

Miroslav Filipović

Profesor istorije

Biografija: Link

Kontakt:

miroslav.filipovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

18

Izabela Stošić

Profesor nemačkog jezika

Biografija: Link

Kontakt:

izabela.stosic@srednjaskolamcvision.edu.rs

4

Marina Aleksić

Profesor muzičke kulture

Biografija: Link

Kontakt:

marina.aleksic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Emil Ruppa

Profesor Biologije

Biografija: Link

Kontakt:

emil.ruppa@srednjaskolamcvision.edu.rs		
Fizicko

Milana Katanić

Profesor fizičkog vaspitanja

Biografija: Link

Kontakt:

milana.katanic@srednjaskolamcvision.edu.rs

10

Milijana Savurdić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

milijana.savurdic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Aleksandar Bubalo

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

aleksandar.bubalo@srednjaskolamcvision.edu.rs		
15

Danica Galjak

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

danica.galjak@srednjaskolamcvision.edu.rs

Dražen Vukobratović

Profesor filozofije i sociologije

Biografija: Link

Kontakt:

drazen.vukobraovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Jovana Jevrosimov

Profesor verske nastave

Biografija: Link

Kontakt:

jovana.jevrosimov@srednjaskolamcvision.edu.rs

13

Zlatica Ugljanin Jeremić

Profesor engleskog jezika

Biografija: Link

Kontakt:

zlatica.ugljanin.jeremic@srednjaskolamcvision.edu.rs

16

Uroš Zavarko

Profesor kuvarstva sa praktičnom nastavom

Biografija: Link

Kontakt:

uros.zavarko@srednjaskolamcvision.edu.rs

14

Bojana Šukara

Profesor osnova turizma i ugostiteljstva

Biografija: Link

Kontakt:

bojana.sukara@srednjaskolamcvision.edu.rs

Žužana Talos - Kosanić

Profesor likovne kulture

Biografija: Link

Kontakt:

zuzana.talos.kosancic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Mirjana Đukić

Profesor psihologije

Biografija: Link

Kontakt:

mirjana.djukic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Ninoslav Vitošević

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt: ninoslav.vitosevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Danijela Bubanja

Profesor računarstva i informatike

Biografija: Link

Kontakt:

danijel.bubonja@srednjaskolamcvision.edu.rs

Dostan Arpad

Profesor fizike

Biografija: Link

Kontakt: dostan.arpad@srednjaskolamcvision.edu.rs

Jovana Gardašević

Profesor javnih finansija

Biografija: Link

Kontakt:

jovana.gardasevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Anja Koprivica

Profesor pravne grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

anja.koprivica@srednjaskolamcvision.edu.rs

Tanja Praštalo

Profesor pravne grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

tanja.prastalo@srednjaskolamcvision.edu.rs

Svetlana Marković

Profesor sekretarskog poslovanja

Biografija: Link

Kontakt:

svetlana.markovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Velibor Arsenijević

Profesor anatomije

Biografija: Link

Kontakt:

velibor.arsenijevic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Vesna Imbronjev

Profesor prve pomoći i zdravstvene nege

Biografija: Link

Kontakt:

vesna.imbronjev@srednjaskolamcvision.edu.rs