Nastavni kadar

MAre brat

Marko Suharevski

Profesor srpskog jezika i književnosti

Biografija: Link

Kontakt:

marko.suharevski@srednjaskolamcvision.edu.rs

anita

Anita Grković

Profesor državnog uređenja

Biografija: Link

Kontakt:

anita.grkovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Sanja Anđeljkovic latin french

Sanja Anđeljković

Profesor francuskog i latinskog jezika

Bigorafija: Link

Kontakt:

sanja.andjelkovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Sanja Miladinović

Profesor hemije

Biografija: Link

Kontakt:

sanja.miladinovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Miroslav filipović - istorija

Miroslav Filipović

Profesor istorije

Biografija: Link

Kontakt:

miroslav.filipovic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Izabela Stošić - Profesor Nemačkog jezika

Izabela Stošić

Profesor nemačkog jezika

Biografija: Link

Kontakt:

izabela.stosic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Muzicko

Marina Aleksić

Profesor muzičke kulture

Biografija: Link

Kontakt:

marina.aleksic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Emil Ruppa

Profesor Biologije

Biografija: Link

Kontakt:

emil.ruppa@srednjaskolamcvision.edu.rs		
Fizicko

Milana Katanić

Profesor fizičkog vaspitanja

Biografija: Link

Kontakt:

milana.katanic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Milijana Savurdić - profesor ekonomske grupe predmeta

Milijana Savurdić

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

milijana.savurdic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Stefan Obradović

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

stefan.obradovic@srednjaskolamcvision.edu.rs		
Danica Galjak - profesor ekonomske grupe predemeta

Danica Galjak

Profesor ekonomske grupe predmeta

Biografija: Link

Kontakt:

danica.galjak@srednjaskolamcvision.edu.rs

Zlatica ugljanin jeremić - profesor engleskog jezika

Zlatica Ugljanin Jeremić

Profesor engleskog jezika

Biografija: Link

Kontakt:

zlatica.ugljanin.jeremic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Aleksandra Tešić

Profesor računovodstva

Biografija: Link

Kontakt:

a.tesic@fimek.edu.rs

Dragan Ilić

Profesor poslovne ekonomije

Biografija: Link

Kontakt:

dragan.ilic@fimek.edu.rs

Uroš Zavarko - kuvarstvo sa praktičnom nastavom

Uroš Zavarko

Profesor kuvarstva sa praktičnom nastavom

Biografija: Link

Kontakt:

uros.zavarko@srednjaskolamcvision.edu.rs

Bojana Šukara - osnove turizma i ugostiteljstva

Bojana Šukara

Profesor osnova turizma i ugostiteljstva

Biografija: Link

Kontakt:

bojana.sukara@srednjaskolamcvision.edu.rs

Žužana Talos - Kosančić

Profesor likovne kulture

Biografija: Link

Kontakt:

zuzana.talos.kosancic@srednjaskolamcvision.edu.rs

Jelena Vapa Tankosić

Profesor finansijskog poslovanja

Biografija: Link

Kontakt: jvapa@fimek.edu.rs

Maja Kovačević

Profesor osnova prava

Biografija: Link

Kontakt: m.kovacevic@fimek.edu.rs

Teodor Tul

Profesor računarstva i informatike

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com

Dostan Arpad

Profesor fizike

Biografija: Link

Kontakt: dostanrules@gmail.com

Ljubiša Novaković

Profesor geografije

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com

Lazar Ožegović

Profesor finansijskog poslovanja

Biografija: Link

Kontakt: lazar.ozegovic@fimek.edu.rs