Gimnazija

"Funkcija edukacije treba da bude da čoveka uči da misli intenzivno i kritično. Inteligencija plus karakter - to je cilj prave edukacije." - Martin Luter King

Opis programa

Gimnazija opšteg tipa namenjena je onim učenicima koji se još uvek nisu opredelili za željeni pravac ličnog razvoja, niti za profesiju u kojoj bi gradili svoju karijeru, a svesni su svojih potencijala i motivisani da rade na sebi. Pre svega Gimnazija opšteg tipa kroz ravnomernu zastupljenost prirodnih i društvenih nauka u nastavnom planu i programu učenicima pruža kvalitetna opšta znanja, koja im omogućavaju nastavak obrazovanja na bilo kom fakultetu.  Gimnaziju mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Mogućnosti

Svi učenici naše škole mogu da se upišu kako na državne tako i na privatne fakultete. Za učenike Srednje škole MC Vision Academy obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završene gimnazije u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nosi studiranje društvenih, prirodnih, tehničkih nauka, na privatnom ili državnom fakultetu, u zemlji ili inostranstvu.