fbpx

Dokvalifikacija

Završili ste obrazovni smer u trogodišnjem trajanju, ne možete da upišete fakultet, da se zaposlite na željeno radno mesto ili napredujete u kompaniji ili pak želite da steknete diplomu četvrtog stepena? Upišite dokvalifikaciju!

Šta je dokvalifikacija?

Dokvalifikacija predstavlja nastavak školovanja radi sticanje diplome četvrtog stepena stručne spreme u okviru određene profesije. Tokom dokvalifikacije kandidati će sticati dodatna i nova, teorijska i praktična znanja, koja će im omogućiti da napreduju kako u poslovnom, tako i u privatnom životu.

U našoj školi kandidatima pružamo mogućnost dokvalifikacije za sledeće obrazovne profile opšti tip gimanzije, Pravni tehničar, Službenik u bankarstvu i osiguranju, Poslovni administrator i Kulinarski tehničar.

Postupak dokvalifikacije

Naša škola pruža Vam mogućnost da pod najpovoljnijim uslovima steknete diplomu četvrtog stepena obrazovanja. Za započinjanje dokvalifikacije potrebno je da nam priložite dokaz o završenom trogodišnjem školovanju, na osnovu kojeg Nastavničko veće donosi odluku o tome koje dopunske ispite ste u obavezi da položite. Dopunski ispiti se polažu iz predmeta čiji sadržaji nisu isti, kao i iz onih predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom prethodno završenog obrazovnog profila, kao i ispite završnog razreda. Tokom trajanja dokvalifikacije omogućavamo Vam konsultacije iz svih predmeta, kako bi na najefikasniji način položili iste i stekli diplomu za odabrano zanimanje.

Dokumentacija potrebna za dokvalifikaciju

Kako bi kandidat bio upisan u našu školu radi prekvalifikacije, potrebno je da nam dostavi sledeću dokumentaciju:

  • kopiju lične karte ili pasoša,
  • overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj školi,
  • overene kopije svedočanstava za I, II i III razred,
  • overenu kopija izvoda iz matične knjige rođenih,
  • overenu kopija matičnog lista venčanih (u slučaju promene prezimena)

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na info@srednjaskolamcvision.edu.rs

Medicinski obrazovni profili: za sve dodatne informacije kontaktirajte Servis učenika: info-med@srednjaskolamcvision.edu.rs; tel: (+381) 021 523 107, (+381) 064 64 72 542.