fbpx
Službenik u Bankarstvu i Osiguranju

01-09-2017

4 godine

per person /

Free

Home Courses

Službenik u Bankarstvu i Osiguranju

Službenik u Bankarstvu i Osiguranju

Teacher

Category

Ekonomija, pravo i administracija

Course Attendees

Still no participant

Srpski Jezik

Srpski Jezik

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

Course Reviews

Still no reviews

Opis Programa

Obrazovni profil Službenik u bankarstvu i osiguranju  priprema učeninke za obavljanje svih poslova u bankama, kao i u osiguravajućim preduzećima. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenlјivim zahtevima tržišta rada u cilju unapređenja zapošlјavanja stvorilo je potrebu za kreiranjem ovakvog obrazovnog profila gde će učenici imati mogućnosti da primene teorijska znanja u praktičnom kontekstu i da koriste informacionu tehnologiju u prikuplјanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu.

Kroz interaktivni pristup nastavno osoblje Srednje škole MC Vision, koje čine eminentni stručnjaci sa bogatim akademskim i praktičnim iskustvom, kao i renomirani profesori Univerzieta Privredna akademija, nastojeće da kod učenika stvore pozitivan stav prema učenju i ulaganju u sopstveni razvoj. Po završetku obrzovnog profila  Službenik u bankarstvu i osiguranju  učenici će biti osposobljeni za nastavak obrazovanja kako na državnim, tako i na privatnim fakultetima, kao i  za obavljanje poslova sa gotovinom po dinarskim računima pravnih i fizičkih lica, poslove vezane za kredite stanovništva i pravnih lica, devizne poslove, prodaju i preuzimanje rizika različitih vrsta osiguranja, kao i za obradu zahteva po polisama.

Mogućnosti

Smer Službenik u bankarstvu i osiguranju mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija. Učenici su nakon završenog obrazovnog profila Službenik u bankarstvu i osiguranju u potpunosti spemni da se suoče sa svim izazovima koje nose studije, ali i započinjanje karijere.

Our Main Teachers

Price : Free

Question