Vannastavni kadar

Marko Carić

Direktor

Bografija: Link

Kontakt: marko.c@pravni-fakultet.info

Jasna Pavić

Sekretar škole

Biografija: Link

Kontakt: jsnmilenkovic@gmail.com

Mirjana Đukić

Psiholog

Biografija: Link

Kontakt: mcvisionacademy@gmail.com