Osnivač

Osnivač

Bografija: Link

Kontakt: marko.c@pravni-fakultet.info

Nakon 20 godina uspešnog upravljanja Univerztetom Privredna Akademija, prof doktor Marko Caric upotpunio obrazvni sistem osnivanjem srednje škole.

Škola je osnovana 2016 godine , a 2017.  godine primila je prvu generaciju učenika.

MC Vision Academy