Tehničar Obezbedjenja

01-09-2017

4 godine

per person /

Free

Home Courses

Tehničar Obezbedjenja

Tehničar Obezbedjenja

Teacher

Category

Ekonomija, pravo i administracija

Course Attendees

Still no participant

Srpski Jezik

Srpski Jezik

Aivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum.

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem.

Lorem Ipsum

Vivamus volutpat eros pulvinar velit laoreet, sit amet egestas erat dignissim. Sed quis rutrum tellus, sit amet viverra felis. Cras sagittis sem sit amet urna feugiat rutrum. Nam nulla ipsum, venenatis malesuada felis quis, ultricies convallis neque. Pellentesque tristique fringilla tempus.

Course Reviews

Still no reviews

Opis Programa

Obrazovni profil Tehničar obezbeđenja predstavlja zanimanje koje zbog prirode posla zahteva potpuno psiho – fizičko zdravlje, kao i izdržljivost pojedinca koji želi da se bavi ovom profesijom. Posao tehničara obezbeđenja smatra se opasnim, odgovornim i fizički zahtevnim poslom koji podrazumeva obezbeđenje i čuvanje ljudi i imovine. Pored navedenog, tehničar obezbeđenja je dužan da uputi stranku na željeno mesto zbog koje posećuje određenu instituciju.

Nastava u srednjoj školi MC Vision, koja se odvija u skladu sa nastavnim planom i programom odobrenim od strane nadležnog ministarstva, poverena je vrhunskim stručnjacima sa velikim kako praktičnim, tako i akademskim iskustvom. Kroz predviđeni nastavni program za obrazovni profil Tehničar obezbeđenja, učenici će steći neophodna znanja i veštine iz oblasti bezbednosti, prava, ekonomije, administracije od renomiranih profesora sa Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment. Pored toga, kako bi se osigurao uspeh naših učenika nakon dobijanja diplome, MC Vision će pružiti učenicima i osnovna znanja iz poznavanja rada na računaru i stranih jezika. Takođe, stručni nastavni kadar će obučiti učenike da budu u svakom trenutku prisebni, snalažljivi i sa punim osećajem odgovornosti.

Mogućnosti

Obrazovni profil Tehničar obezbeđenja mogu upisati i sportisti kojima je namenjen poseban program prilagođen njihovim obavezama.

Po završetku ovog obrazovnog profila u Srednjoj školi MC Vision, učenici stiču četvrti stepen stručne spreme, čime im je omogučen upis na željeni fakultet, ali i započinjanje karijere kako u državom tako i u privatnom sektoru. Za učenike Srednje škole MC Vision obezbeđeni su posebni uslovi upisa na fakultete u okviru Univerziteta Privredna akademija.

Our Main Teachers

Price : Free

Question
Related Products

01-09-2017

4 godine

01-09-2017

4 godine

01-09-2017

4 godine